(BĐT) - Trong ngày 26/8/2021, trên phạm vi cả nước có 642 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2021, quý I/2022.

Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp than cám tương đương tiêu chuẩn 5a.1 quý IV/2021, với giá gói thầu 61.644.000.000 đồng.

UBND TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị theo xây lắp, với giá gói thầu hơn 73,986 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới bổ sung Trường THCS Bình Chuẩn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 104.601.310.661 đồng.

UBND huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 240.554.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư cải tạo mặt đê kết hợp làm đường giao thông đoạn đê hữu sông Thái Bình (từ xã Tân Liên đến cầu Hàn), huyện Vĩnh Bảo. Tổng mức đầu tư của Dự án là 269.159.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 Xây lắp + đảm bảo an toàn giao thông, với giá gói thầu hơn 97,661 tỷ đồng. Gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Cần Thơ - Xuân Quang đi Đông Lỗ (giai đoạn 3), huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Tổng mức đầu tư Dự án là 130 tỷ đồng.

UBND TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị theo xây lắp, với giá gói thầu hơn 128,563 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, xây dựng bổ sung Trường THPT Trịnh Hoài Đức. Tổng mức đầu tư của Dự án là 154.273.756.624 đồng.