(BĐT) - Trong ngày 26/7/2022, trên phạm vi cả nước có 1.006 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Thi công xây dựng công trình (phần đường, cầu và hệ thống điện chiếu sáng) và Gói thầu số 10 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị nhà trạm, trạm thu phí, với giá gói thầu lần lượt 80,667 tỷ đồng và 67,954 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 211,147 tỷ đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Buôn Đôn; Gói thầu Xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Ea Súp và Gói thầu Cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cấp huyện, cấp tỉnh, thu thập tài liệu, rà soát, đánh giá, phân loại, sắp xếp tài liệu, dữ liệu, đối soát, tích hợp vào hệ thống và tích hợp không gian đất đai huyện Buôn Đôn với giá gói thầu lần lượt 71,308 tỷ đồng; 55,223 tỷ đồng và 32,348 tỷ đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Đắk Lắk. Tổng mức đầu tư của Dự án là 489,372 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng tuyến đê giảm sóng (đoạn 2 từ K2+100 ÷ K4+250), với giá gói thầu hơn 76,425 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp đê biển Gò Công (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 199.950.554.827 đồng.

Bệnh viện K (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc phóng xạ: hoạt chất 18F-FDG, nhóm 4, với giá gói thầu 52,8 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 4 năm 2022 của Bệnh viện K.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số DN-W-02 Xây dựng (10) Đập dâng tại Cư Jút, với giá gói thầu hơn 160,816 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước các công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Tổng mức đầu tư của Dự án là 215.199.939.000 đồng.