(BĐT) - Trong ngày 26/5/2021, trên phạm vi cả nước có 793 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III và IV/2021.

UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Thi công xây dựng và thiết bị công trình, với giá gói thầu 220,536 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường. Tổng mức đầu tư của Dự án là 350 tỷ đồng.

Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01XL Thi công xây lắp toàn bộ công trình thuộc Dự án Tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), với giá gói thầu hơn 1.209 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực Tổ 15, phường Đồng Tiến, tổ dân phố Ngọc 2, phường Trung Minh và đoạn cầu Hòa Bình 3, TP. Hòa Bình, với giá gói thầu hơn 329,113 tỷ đồng.

Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm 5.000 seal định vị điện tử (kèm theo thẻ SIM và các dịch vụ liên quan), với giá gói thầu hơn 98,910 tỷ đồng.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Mua 50.000 chiếc phao áo cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nam Ninh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Cửu Long, với giá gói thầu 93,375 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 220 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01.XL Xây dựng các hạng mục và mua sắm thiết bị theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (đã bao gồm chi phí dự phòng), với giá gói thầu hơn 64,425 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực cổng A, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tổng mức đầu tư của Dự án là 164 tỷ đồng.