(BĐT) - Trong ngày 26/3/2020, trên phạm vi cả nước có 687 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 68.002.862.534 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Chống sạt lở bờ trái thượng lưu cầu Long Kiểng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 152.283.000.000 đồng.

Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Khảo sát bổ sung, lập thiết kế chi tiết và dự toán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ và triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, với giá gói thầu là 2.320.122.289.031 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tổng mức đầu tư của Dự án là 3.085.330.422.000 đồng.

UBND xã Đồng Sơn, TP. Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Xây lắp công trình, thiết bị, với giá gói thầu là 45.349.671.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Đồng Sơn, xã Đồng Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 68 tỷ đồng.

UBND huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp (hạng mục đường giao thông), với giá gói thầu là 46.691.508.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, mở rộng Đường tỉnh 305, đoạn từ Km0+000 - Km3+750 (địa phận huyện Yên Lạc). Tổng mức đầu tư của Dự án là 66.420.000.000 đồng.

Cục Công nghệ thông tin thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trang bị thay thế thiết bị chuyển mạch San Switch (MDS 9509) tại 2 Trung tâm dữ liệu, với giá gói thầu là 36.008.427.162 đồng.

Sở Y tế TP. Cần Thơ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020 phục vụ điều trị của các cơ sở y tế TP. Cần Thơ. Cụ thể: các gói thầu thuốc generic nhóm 01, 02, 03, 04, 05 với giá gói thầu lần lượt là 470.558.668.180 đồng, 238.303.227.560 đồng, 58.907.811.900 đồng, 485.190.631.885 đồng, 106.723.545.835 đồng; Gói thầu Thuốc biệt dược gốc và tương đương điều trị, với giá gói thầu là 368.457.576.910 đồng; Gói thầu Vắc xin, với giá gói thầu là 313.854.071.620 đồng.