(BĐT) - Trong các ngày 26, 27 và 28/10/2018, trên phạm vi cả nước có 669 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2018.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Vận chuyển than chuyển vùng bằng đường thủy năm 2019, với giá gói thầu hơn 75,523 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển than chuyển vùng và vận chuyển đá xít thải năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 147.247.558.983 đồng.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 7 (tỉnh Khánh Hòa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 26 Thi công xây lắp cụm công trình đầu mối, với giá gói thầu hơn 540,469 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 956.006.810.000 đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 427,554 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc tân dược do Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2019 - 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 427.554.603.265 đồng.

Ban Quản lý dự án Hạ tầng I (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cáp quang 48FO, 96FO, với giá gói thầu hơn 151,323 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm tập trung cáp quang dung lượng 48FO, 96FO năm 2018, 2019 cho các VNPT tỉnh, thành phố và VNPT-NET khu vực phía Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 158.812.693.400 đồng.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 6 (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 05-XL Xây dựng đập chính, tràn xả lũ, cống lấy nước, khoan phụt; Mua sắm, chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí, quan trắc và các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công (mặt bằng, dẫn dòng TC, điện HT phục vụ TC), với giá gói thầu hơn 1.071 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.142.996.000.000 đồng.