(BĐT) - Trong ngày 26/2/2020, trên phạm vi cả nước có 600 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II/2020.

Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2020 đợt 2, với giá gói thầu là 148.412.080.000 đồng.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Quản lý, vận hành Trạm bơm Nhiêu Lộc - Thị Nghè, hệ thống thu gom nước thải lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè và lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé - Kênh Đôi - Kênh Tẻ; Gói thầu Quản lý vận hành Nhà máy Xử lý nước thải Bình Hưng Hòa, với giá gói thầu lần lượt là 392.857.550.404 đồng và 124.505.161.184 đồng.

UBND huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng các tuyến đường xuyên tâm để kết nối hình thành các phường của huyện Chơn Thành, với giá gói thầu là 101.639.169.000 đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 139.544.904.140 đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, với giá gói thầu là 54.945.567.000 đồng.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Xây dựng + thiết bị nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước xã Nam Thái và mở rộng tuyến ống hệ thống cấp nước liên xã huyện An Biên, với giá gói thầu là 51.727.418.309 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng, nâng cấp đường giao thông nội bộ Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Phú Nghĩa (nay được đổi tên là Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa), tỉnh Bình Phước, với giá gói thầu là 44.948.173.303 đồng.

Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Handico Vinh Tân sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu CC01 Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị công trình Trung tâm Văn hóa Vinh Tân, với giá gói thầu là 35.000.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân - TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 7.925.358.234.000 đồng.