(BĐT) - Trong ngày 26/12/2019, trên phạm vi cả nước có 516 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II và quý III/2020.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Trung tâm Công nghệ Thông tin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị tin học năm 2019, với giá gói thầu là 29.557.825.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm tập trung thiết bị tin học của Agribank năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30.030.153.250 đồng.

Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu chung của Tỉnh ủy, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu văn bản lưu trữ cho các cơ quan, tổ chức đảng các tổ chức chính trị - xã hội, với giá gói thầu là 18.468.185.224 đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên có tổng mức đầu tư là 19.957.661.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ khảo sát và Công trình ngầm PTSC sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua 01 bộ thiết bị ROV Work-Class, với giá gói thầu là 117,5 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư thiết bị ROV Work-Class. Tổng mức đầu tư của Dự án là 140.334.700.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Công in vé số truyền thống 06 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu là 28,245 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 28.329.735.000 đồng.

Ban Quản lý dự án nông nghiêp và phát triển nông thôn Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 158,577 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nạo vét sông Phan đoạn từ cầu Thượng Lạp đến điều tiết Vĩnh Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 250,2 tỷ đồng.