(BĐT) - Trong ngày 26/11/2020, trên phạm vi cả nước có 871 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II và quý III/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt trang thiết bị, với giá gói thầu hơn 30,385 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa phục vụ Sea Games 11 và Para Games 11. Tổng mức đầu tư của Dự án là 42.915.007.000 đồng.

UBND thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị chuyên dùng dạy và học, với giá gói thầu hơn 13,135 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Tiểu học Vĩnh Phú. Tổng mức đầu tư của Dự án là 124.977.027.320 đồng.

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư, thi công công trình, với giá gói thầu hơn 1,467 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang kho Thủ Đức. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.652.314.000 đồng.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư, hóa chất cho Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh tháng 12 năm 2020, với giá gói thầu 2,479 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Trúc Lâm Yên Tử qua Trung tâm đón tiếp Khu du lịch hồ Tuyền Lâm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 36,05 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu thuộc Dự án Đường nội bộ Khu tái định cư khu phố 9. Đó là Gói thầu Thi công xây dựng, Gói thầu Phần cấp điện và Gói thầu Hệ thống xử lý nước thải, với giá gói thầu lần lượt là hơn 71,884 tỷ đồng, hơn 20,809 tỷ đồng và hơn 8,751 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 112.157.096.742 đồng.