(BĐT) - Trong ngày 26/10/2020, trên phạm vi cả nước có 618 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020.

Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng đoạn từ Km0 - Km11, với giá gói thầu hơn 54,387 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường xã Kỳ Lâm - Hợp Hòa - Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 105.340.865.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Xây dựng nhà trạm, hàng rào, cổng trạm, móng thiết bị và trụ thép, hệ thống đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, hệ thống camera, hệ thống tiếp địa, hệ thống cấp thoát nước Dự án Trạm biến áp 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối, với giá gói thầu hơn 36,685 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối. Tổng mức đầu tư của Dự án là 170.006.499.862 đồng.

Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Cung cấp giống lợn cái hậu bị, với giá gói thầu 19,5 tỷ đồng.

Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 22,909 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung ứng thuốc năm 2020 - 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 25.497.273.671 đồng.

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Nhôm Đắk Nông TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Vải lọc các loại năm 2021 của DNA và LDA, với giá gói thầu hơn 19,417 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán chi phí và kế hoạch mua sắm vải lọc các loại năm 2021 của Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV (DNA) và Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công (bao gồm dự phòng phí phần xây lắp và bảo đảm an toàn giao thông), với giá gói thầu hơn 17,911 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp sửa chữa đường Nguyễn Thị Sẳng (Đường số 39). Tổng mức đầu tư của Dự án là 33.367.118.000 đồng.