(BĐT) - Trong ngày 27/10/2021, trên phạm vi cả nước có 729 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Xây lắp toàn bộ công trình (giai đoạn II), với giá gói thầu là 57,195 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè chống xói lở bờ suối Hoàng Hồ, bảo vệ khu dân cư và đất nông nghiệp thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 120 tỷ đồng.

Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 15 Mua trang thiết bị cấp cứu, điều trị, với giá gói thầu là 94,825 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 đợt 3 năm 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 144,195 tỷ đồng.

UBND thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 53,257 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến đường từ Đường tỉnh 636 (Nhơn Khánh) kết nối với Đường huyện 35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo Đường huyện 35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng). Tổng mức đầu tư của Dự án là 88.252.966.000 đồng.

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Thi công xây dựng công trình chính và các hạng mục phụ trợ, với giá gói thầu hơn 60,728 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc và Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển. Tổng mức đầu tư của Dự án là 99.057.720.000 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 74,157 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm.