(BĐT) - Trong ngày 26/6/2019, trên phạm vi cả nước có 706 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng lưới địa chính; đo chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hớn Quản, với giá gói thầu là 44.404.289.081 đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Lựa chọn đơn vị nhận quản lý, khai thác công trình cải tạo nâng cấp công trình cấp nước vùng Phương Xá, huyện Cẩm Khê, với giá gói thầu là 37.666.187.759 đồng.

Công ty CP Khu công nghiệp cao su Bình Long (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Hạ tầng kỹ thuật đường D6 và N19 dài 743m, với giá gói thầu là 12.750.187.944 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng III - Cao su Bình Long. Tổng mức đầu tư của Dự án là 289 tỷ đồng.

UBND xã Cửu Cao (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 49.648.088.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng khu đất dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi nghề bằng hình thức giao đất kinh doanh xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 201,226 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện, với giá gói thầu là 22.901.700.000 đồng.