(BĐT) - Trong ngày 26/02/2019, trên phạm vi cả nước có 573 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II/2019.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm xe ô tô chuyên dùng chở tiền cho các đơn vị của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam năm 2018, với giá gói thầu 74,150 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thường xuyên 47 xe ô tô chuyên dùng chở tiền cỡ nhỏ và 04 xe ô tô chuyên dùng chở tiền cỡ lớn cho các đơn vị của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 83.048.000.000 đồng.

Trung tâm Cung ứng vật tư viễn thông TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị đầu cuối STB Android, với giá gói thầu 162,8 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối STB Android phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 170.940.000.000 đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đầu tư triển khai giải pháp quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (ITSM) cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, với giá gói thầu hơn 85,222 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 85.438.960.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng (đã bao gồm chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu hơn 69,011 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng giao thông Trung tâm xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 99 tỷ đồng.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trang bị hệ thống CRM cho MobiFone, với giá gói thầu hơn 399,986 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trang bị hệ thống CRM cho MobiFone. Tổng mức đầu tư của Dự án là 435.980.000.000 đồng.