(BĐT) - Trong ngày 25/8/2021, trên phạm vi cả nước có 670 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2021.

UBND huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp đường giao thông, với giá gói thầu hơn 242,695 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường trung tâm huyện Vĩnh Tường, tuyến Quốc lộ 2 (Cụm kinh tế - xã hội Đại Đồng) đến Quốc lộ 2C (Cụm công nghiệp Đồng Sóc), giai đoạn 2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 298.500.000.000 đồng.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thuốc năm 2021 cho Bệnh viện Bạch Mai, mã hiệu MSTT.TH.03.2021, với giá gói thầu hơn 140,077 tỷ đồng.

Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn (tỉnh Hà Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp nhiên liệu phục vụ sản xuất, với giá gói thầu 74,415 tỷ đồng.

UBND huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 67,937 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường giao thông từ Trường Tiểu học Khuôn Hà đến đèo Kéo Ráo, thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 98.000.000.000 đồng.

Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu In vé xổ số (gồm giấy in, công in, tráng UV), với giá gói thầu hơn 64,807 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng các tuyến đường đô thị: đường từ khu phố 3, phường B’Lao đến đường vành đai phía Nam và đường từ khu phố 3, phường B’Lao đến đường Lam Sơn, với giá gói thầu 53,648 tỷ đồng.