(BĐT) - Trong ngày 25/5/2020, trên phạm vi cả nước có 775 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2020.

Cục Tài vụ - Quản trị thuộc Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp máy soi container di động năm 2020, với giá gói thầu hơn 1.448 tỷ đồng.

Bệnh viện Quân dân y tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 32,491 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc, hoá chất và vật tư y tế cung ứng cho Bệnh viện Quân dân y tỉnh Sóc Trăng năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 45.752.308.635 đồng.

Bệnh viện quận Bình Thạnh (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư y tế đấu thầu rộng rãi năm 2020 - 2021, với giá gói thầu hơn 53,626 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 14,134 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa chợ Tó để khắc phục hậu quả do cháy. Tổng mức đầu tư của Dự án là 17.648.076.000 đồng.

Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic và Gói thầu Hóa chất kèm theo máy, với giá gói thầu lần lượt là 36.153.948.400 đồng và 20.909.910.431 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc, vật tư y tế, hóa chất, hóa chất đi theo máy năm 2020 của Bệnh viện.

Công ty Công nghệ thông tin VNPT sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trang bị hạ tầng Firewall cho hệ thống công nghệ thông tin tại IDC Tân Thuận và IDC Nam Thăng Long, với giá gói thầu hơn 32,999 tỷ đồng.