(BĐT) - Trong ngày 25/5/2022, trên phạm vi cả nước có 815 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2022.

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km0 - Km5+200 và hệ thống điện chiếu sáng toàn tuyến, Gói thầu số 02 Xây dựng nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km5+200 - Km10+585 và Gói thầu số 03 Xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km10+585 - Km17+975 và hệ thống an toàn giao thông toàn tuyến, với giá gói thầu lần lượt là 144.144.433.000 đồng, 121.302.491.000 đồng và 191.184.809.000 đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong. Tổng mức đầu tư của Dự án là 791.386.184.000 đồng.

Bệnh viện E sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 Cung cấp vật tư tiêu hao kỹ thuật cao (gồm 425 danh mục chia thành 386 phần) và Gói thầu số 9 Cung cấp hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao cho máy (gồm 996 danh mục chia thành 996 phần), với giá gói thầu lần lượt là 95.714.077.500 đồng và 131.051.010.394 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm năm 2022 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện E. Tổng dự toán là 389.554.263.245 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 37 đi Quốc lộ 31 (đoạn từ cầu Sen đi cầu Già Khê), thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, với giá gói thầu hơn 128,370 tỷ đồng.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 14 Thi công xây dựng các hạng mục (còn lại) thuộc Dự án Doanh trại Trung đoàn bộ và Tiểu đoàn 2/eBB1/fBB2/QK5, với giá gói thầu hơn 90,284 tỷ đồng.