(BĐT) - Trong ngày 25/3/2020, trên phạm vi cả nước có 630 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu quý II, III/2020.

Bệnh viện Truyền máu - Huyết học (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm năm 2020 và Gói thầu Vật tư y tế - hóa chất sát khuẩn và hóa chất thông thường năm 2020, với giá gói thầu lần lượt là 258.423.813.412 đồng và 91.530.574.682 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 TP. Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình thuộc Dự án Đường giao thông từ thôn Tân Mỹ đi thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn, TP. Bắc Giang, với giá gói thầu là 60.136.428.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đường sắt sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM. Đó là: Gói thầu XL-HNV-01 Nâng cấp kéo dài các ga Đồng Văn, Cầu Họ, Đặng Xá; nâng cấp ke ga, mái che ga Phủ Lý; nâng cấp, cải tạo các khu gian từ Đồng Văn đến Đặng Xá (Km44+670 - Km81+000); xây dựng hàng rào đường gom dọc tuyến, với giá gói thầu là 187.920.000.000 đồng.

Gói thầu XL-HNV-02 Nâng cấp kéo dài ga Núi Gôi; nâng cấp ke ga, mái che ga Nam Định, ga Bỉm Sơn; nâng cấp, cải tạo các khu gian từ Nam Định đến Ninh Bình (Km86+760 - Km115+775); xây dựng hàng rào đường gom dọc tuyến, với giá gói thầu là 137.535.000.000 đồng.

Gói thầu XL-HNV-03 Nâng cấp, kéo dài ga Nghĩa Trang; nâng cấp giao ke khác mức ga Thanh Hóa; nâng cấp, cải tạo các khu gian từ Thanh Hóa đến Thị Long (Km175+230 - Km207+000); xây dựng hàng rào đường gom dọc tuyến, với giá gói thầu là 179.070.000.000 đồng.

Gói thầu XL-HNV-04 Nâng cấp, cải tạo các khu gian từ Thị Long - Khoa Trường (Km 207+000 - Km228+950), với giá gói thầu là 198.816.000.000 đồng.

Gói thầu XL-HNV-05 Nâng cấp ke ga, mái che ga Chợ Sy, ga Vinh; nâng cấp khu gian từ Trường Lâm - Vinh (Km237+790 - Km319+020), với giá gói thầu là 150.667.000.000 đồng.

Gói thầu XL-HNV-06 Nâng cấp kéo dài ga Bình Lục; đặt thêm đường các ga Chợ Tía, Cát Đằng, Yên Lý; mở mới ga Nghi Long, với giá gói thầu là 123.093.000.000 đồng.

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thiết bị y tế, với giá gói thầu là 94.082.800.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới khoa khám bệnh - khối điều trị ngoại khoa (khối 4A) của Bệnh viện. Tổng mức đầu tư của Dự án là 569.190.331.000 đồng.