(BĐT) - Trong ngày 25/3/2021, trên phạm vi cả nước có 582 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III và quý IV/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Toàn bộ phần thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 28,040 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường THCS Đặng Xá, huyện Gia Lâm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 35.058.427.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nhà văn hóa Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tam Đảo thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu hơn 33,298 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 41.965.217.000 đồng.

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu lần lượt hơn 29,235 tỷ đồng và hơn 120,828 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020 - 2021 (lần 3) của Bệnh viện Ung Bướu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 150.063.991.220 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực - Agribank sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 78,409 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Kiên Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 84.790.785.920 đồng.