(BĐT) - Trong các ngày 25, 26 và 27/9/2020, trên phạm vi cả nước có 829 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020, quý I/2021.

UBND huyện Phú Xuyên (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Toàn bộ chi phí xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 141,943 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 428 (từ Quốc lộ 1A đi Minh Tân, Quang Lãng), huyện Phú Xuyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 316,430 tỷ đồng.

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua bổ sung thuốc generic, với giá gói thầu hơn 132,113 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 30,749 tỷ đồng.

UBND huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình giai đoạn 1, với giá gói thầu hơn 43,799 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè chống sạt lở (sông Ma) bảo vệ khu dân cư trung tâm xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên (đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 49.627.101.042 đồng.

Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 Thi công xây dựng nhà đi ca cho cán bộ công nhân viên Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5, với giá gói thầu hơn 13,323 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà đi ca cho cán bộ công nhân viên Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.934.063.316 đồng.