(BĐT) - Trong các ngày 25, 26 và 27/2/2022, trên phạm vi cả nước có 741 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu:

- Gói thầu số 10 Xây dựng công trình (xây lắp + thiết bị), với giá gói thầu hơn 72,941 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, mở rộng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Ba Chẽ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 79.981.449.000 đồng.

- Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 73,123 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo đường nối Quốc lộ 18 đến trung tâm thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 81 tỷ đồng.

- Gói thầu số 10 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 116,885 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp chống ngập lụt tuyến đường từ Đường tỉnh 330 - Đường tỉnh 342 - Đồng Dằm (Đạp Thanh) - Khe Nà (Thanh Sơn) - Lang Cang (Đồn Đạc), huyện Ba Chẽ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 131,5 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công xây dựng phần xây dựng + phòng cháy chữa cháy + lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy, với giá gói thầu hơn 61,94 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường THCS Liên Hiệp. Tổng mức đầu tư của Dự án là 84,39 tỷ đồng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng số 1 (Km0+00 - Km9+00), với giá gói thầu hơn 36,017 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường từ xã Krông Na - Khu vực Đồn Biên phòng 749 ra biên giới, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Tổng mức đầu tư của Dự án là 81 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 58,041 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng thiết yếu ổn định đời sống dân cư Phường 8 và xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 206,399 tỷ đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Cung cấp và vận chuyển cột thép và Gói thầu số 11 Cung cấp và vận chuyển dây dẫn, dây chống sét, với giá gói thầu lần lượt hơn 164,376 tỷ đồng và hơn 84,22 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 763.485.737.000 đồng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Mua sắm, lắp đặt thiết bị để nâng cấp một số hệ thống thiết bị thử nghiệm để đáp ứng thử nghiệm khí thải mức 5 đối với ô tô, động cơ hạng nặng, với giá gói thầu hơn 56,917 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 61.418.673.000 đồng.