(BĐT) - Trong ngày 25/12/2018, trên phạm vi cả nước có 464 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2019.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 25/12

Bệnh viện Thể thao Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4 Vật tư thay thế năm 2019, với giá gói thầu hơn 69,501 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua vật tư y tế năm 2019 của Bệnh viện Thể thao Việt Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 86.571.748.600 đồng.

Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê quyền sử dụng hạ tầng kênh thuê riêng tuyến cáp quang quốc tế 2019 - Giai đoạn 3, với giá gói thầu hơn 56,686 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 56.772.495.791 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu hơn 54,458 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Bến Cốc, huyện Chương Mỹ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 61.960.555.000 đồng.

Công an tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng toàn bộ các hạng mục thuộc khu làm việc và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật kèm theo (bao gồm chi phí hạng mục chung tương ứng), với giá gói thầu hơn 33,440 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cơ sở làm việc Công an huyện Cai Lậy thuộc Công an tỉnh Tiền Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + thiết bị công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc hai bên đường giao thông từ khu vực Nhà văn hóa thôn Sẫu đi thôn Thanh Mai, phường Đa Mai, TP. Bắc Giang, với giá gói thầu hơn 50,681 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc hai bên đường giao thông từ khu vực Nhà văn hóa thôn Sẫu đi thôn Thanh Mai, phường Đa Mai, TP. Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 81.952.868.000 đồng.