(BĐT) - Trong ngày 25/11/2019, trên phạm vi cả nước có 777 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc Tổng cục Thuế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ, với giá gói thầu hơn 86,364 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh An Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 104.476.492.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng, với giá gói thầu là 32.812.700.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè chống sạt lở sông Ia Sol đoạn qua thị trấn Phú Thiện (đoạn bờ hữu từ Km0+900-Km1+835). Tổng mức đầu tư của Dự án là 44 tỷ đồng.

Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu VTT 2020 Vận chuyển than bằng đường thủy năm 2020 thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu hơn 30,045 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30.045.165.606 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 (xây dựng) Sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Vĩnh Cửu, huyện Vĩnh Cửu, với giá gói thầu là 17.950.875.000 đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên có tổng mức đầu tư là 23.661.562.163 đồng.

Bệnh viện Quân y 105 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư can thiệp mạch và Gói thầu Mua sắm phương tiện kết xương, với giá gói thầu lần lượt là 96.302.398.000 đồng và 70.638.230.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư y tế năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 210.776.433.050 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu 15.562.548.000 đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 15.562.548.000 đồng.