(BĐT) - Trong ngày 24/8/2021, trên phạm vi cả nước có 687 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2021, quý I/2022.

Cục Cứu hộ Cứu nạn thuộc Bộ Tổng Tham mưu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 15 Mua sắm 9 máy xúc lật đa năng 2 đầu, với giá gói thầu 36.000.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán mua sắm trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (đợt 3 năm 2021). Tổng dự toán là 209.092.480.000 đồng.

Tổng công ty Đông Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây lắp kho than số 2, với giá gói thầu hơn 90,500 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng kho bãi chứa than tại cảng Bắc Vân Phong để phục vụ công tác tiếp nhận, phối trộn và tiêu thụ than. Tổng mức đầu tư của Dự án là 167.683.856.383 đồng.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 Vật tư tiêu hao dùng cho ngoại khoa, với giá gói thầu hơn 85,200 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Vật tư tiêu hao dùng trong ngoại khoa phục vụ nhu cầu chuyên môn bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Bạch Mai năm 2021 - 2022. Tổng dự toán là 103.050.691.927 đồng.

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển đường bộ 10.000 tấn gạo và đường biển 12.000 tấn gạo viện trợ Cuba, với giá gói thầu hơn 75,892 tỷ đồng.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 32,799 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 36.795.005.000 đồng.

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Xây lắp, cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu 41.102.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm Hội nghị văn hóa huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 45.000.000.000 đồng.