(BĐT) - Trong ngày 24/6/2020, trên phạm vi cả nước có 748 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2020.

UBND huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Nâng cấp hạ tầng thủy lợi huyện Hải Hậu (phần sử dụng vốn dư), với giá gói thầu là 39,159 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư phụ kiện, bảo hiểm và thi công xây dựng công trình Nhà điều hành Điện lực TP. Phan Thiết, với giá gói thầu là 19.345.215.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp Hoàng Long. Cụ thể: Gói thầu số 04 Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt các máy biến áp, với giá gói thầu là 18.781.873.270 đồng; Gói thầu số 05 Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt vật tư thiết bị, với giá gói thầu là 30.853.158.056 đồng; Gói thầu số 06 Xây lắp đường dây và trạm biến áp 110kV, với giá gói thầu là 19.685.541.817 đồng.

UBND huyện Ứng Hòa (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Xây lắp, với giá gói thầu là 170.876.500.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Tỉnh lộ 429C đoạn từ cầu Bầu đến cầu Hậu Xá, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 304,541 tỷ đồng.

Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Đầu tư xây dựng sân bãi thực tập nghề lái xe ô tô - Khoa ô tô Tiên Yên - Phân hiệu đào tạo Móng Cái, với giá gói thầu là 28.456.082.661 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Xây dựng phần khối lượng còn lại thuộc hạng mục: đường quảng trường thuộc Dự án Đường quảng trường và hạ tầng kỹ thuật khu giáo dục, y tế, thương mại - dịch vụ và dân cư thị trấn Nậm Nhùn (giai đoạn II), huyện Nậm Nhùn (hạng mục: đường quảng trường (phần đường 36m)), với giá gói thầu là 31,938 tỷ đồng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp, thiết bị + hạng mục chung thuộc Dự án Đồn biên phòng Vĩnh Lương (368), với giá gói thầu là 20.242.934.000 đồng.