(BĐT) - Trong ngày 24/5/2022, trên phạm vi cả nước có 910 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình Tuyến 1, với giá gói thầu hơn 71,638 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường nối thị trấn Cam Lộ với các vùng trọng điểm kinh tế huyện Cam Lộ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây lắp, mua sắm, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 76,869 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư Quyết Thắng - Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm dịch vụ bảo trì 304 máy ATM, với giá gói thầu hơn 50,499 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm dịch vụ bảo trì máy ATM theo KHCNTT năm 2022.

Bệnh viện Đa khoa Long An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu thuốc Generic, với giá gói thầu 60.760.664.074 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế trong tỉnh Long An năm 2022.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XD01 Thi công xây dựng đoạn Km0+00 - Km14+00 (không bao gồm cầu vượt đường sắt đoạn Km2+00 - Km2+800, cầu Đậu đoạn Km3+516,0 - Km3+833,01 và đoạn Km9+600-Km10+164), Gói thầu XD02 Thi công xây dựng cầu vượt đường sắt đoạn Km2+00 - Km2+800 và cầu Đậu đoạn Km3+516,0 - Km3+833,01 và Gói thầu XD03 Thi công xây dựng đoạn Km14+00 - Km27+00 và Km33+036-Km35+225 (không bao gồm đoạn Km15+593 - Km16+640), với giá gói thầu lần lượt là 349,575 tỷ đồng, 203,699 tỷ đồng và 354,189 tỷ đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.300,27 tỷ đồng.