(BĐT) - Trong các ngày 24, 25 và 26/12/2021, trên phạm vi cả nước có 906 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2022.

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu HH01 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình, với giá gói thầu hơn 249,443 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng, cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I. Tổng mức đầu tư của Dự án là 351 tỷ đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 17 Xây lắp từ G22 đến G30 (bao gồm G30), với giá gói thầu hơn 91,174 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mạch 2 đường dây 220 kV Bảo Lộc - Sông Mây. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.028.348.000.000 đồng.

UBND huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình + thiết bị, với giá gói thầu hơn 152,038 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Phú Sơn, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung. Tổng mức đầu tư của Dự án là 265.719.791.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, với giá gói thầu hơn 104,708 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông kết nối khu đô thị Hà Lĩnh (nút giao cao tốc tại Hà Lĩnh) - Cụm di tích đền Hàn, Cô Bơ, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung. Tổng mức đầu tư của Dự án là 150 tỷ đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Mua sắm hàng hóa phục vụ người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, với giá gói thầu hơn 26,198 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Phú Thọ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp máy biến áp, Gói thầu Cung cấp dây dẫn, cách điện, phụ kiện và Gói thầu Cung cấp cột điện, với giá gói thầu lần lượt là 19,034 tỷ đồng, 27,345 tỷ đồng và 16,949 tỷ đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án 20 công trình thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022. Tổng mức đầu tư của Dự án là 140.721.184.707 đồng.