(BĐT) - Trong ngày 24/2/2020, trên phạm vi cả nước có 443 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2020.

Trung tâm Cung ứng vật tư viễn thông TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị đầu cuối ONT loại (2FE/GE + Wifi singleband), với giá gói thầu hơn 340,816 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối ONT loại (2FE/GE + Wifi singleband) tương thích hệ thống GPON cho nhu cầu năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 340.816.284.600 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Duy trì vệ sinh môi trường năm 2020 trên địa bàn quận Đống Đa, với giá gói thầu hơn 41,029 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Đống Đa năm 2020 (hạng mục và khối lượng thực hiện ngoài Gói thầu 03/VSMT). Tổng mức đầu tư của Dự án là 46.184.159.000 đồng.

Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đầu tư cable modem Docsis 3.0 loại 1 Lan port phục vụ phát triển thuê bao khách hàng Internet năm 2020 - giai đoạn 1 - đợt 1, với giá gói thầu hơn 13,774 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Phát triển thuê bao khách hàng Internet năm 2020 - giai đoạn 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 38.671.439.040 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Xây lắp đường dây 110 kV, với giá gói thầu hơn 37,069 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110 kV Ba Chè - Núi Một. Tổng mức đầu tư của Dự án là 45.055.373.954 đồng.

Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Hóa chất xét nghiệm theo máy, với giá gói thầu hơn 24,802 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư, hóa chất y tế năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 34.782.885.697 đồng.