(BĐT) - Trong ngày 24/2/2022, trên phạm vi cả nước có 600 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2022.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, với giá gói thầu hơn 302,639 tỷ đồng.

UBND huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Thi công xây dựng thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 2 xã Tân Quang đi UBND xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, với giá gói thầu hơn 156,36 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình + bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, với giá gói thầu hơn 97,848 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 506B đoạn thị trấn Lam Sơn đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 137.998.898.000 đồng.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói số 1 Thuốc generic và Gói số 2 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc Dự toán Cung cấp thuốc năm 2022 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, với giá gói thầu lần lượt là 81.354.303.130 đồng và 71.275.055.640 đồng.

Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Mua sắm cáp ACXH 240 và cáp ngầm 1 pha cho công trình đầu tư xây dựng năm 2022 (Đợt 1) và Gói thầu số 2 Mua sắm cáp ABC và cáp hạ thế các loại cho công trình đầu tư xây dựng năm 2022 (Đợt 1), với giá gói thầu lần lượt là 46.874.131.946 đồng và 48.372.029.776 đồng.