(BĐT) - Trong ngày 24/12/2019, trên phạm vi cả nước có 592 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và thiết bị (bao gồm chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu là 75.132.538.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng giao thông Khu dân cư phía Bắc tại phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tổng mức đầu tư của Dự án là 132.348.820.000 đồng.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, với giá gói thầu là 47.771.979.081 đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng công trình, với giá gói thầu là 241.463.057.100 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 80 đoạn Km188+700 (nút giao thị trấn Ba Hòn, huyện Kiên Lương) đến Km204+300 (nút giao Quốc lộ N1, TP. Hà Tiên). Tổng mức đầu tư của Dự án là 320 tỷ đồng.

UBND huyện Thạch Thất (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng, với giá gói thầu là 219.991.700.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 420 đoạn từ Km0+00 đến Km 7+428 (Ngã ba Hòa Lạc - Ngã ba thị trấn Liên Quan) huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 385,017 tỷ đồng.

UBND huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói số 7 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả hoàn trả đường công vụ) và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, với giá gói thầu là 119,894 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 47 xã Đông Anh, huyện Đông Sơn với Quốc lộ 45 xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (đoạn từ Tỉnh lộ 517 huyện Đông Sơn đi xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương). Tổng mức đầu tư của Dự án là 187.959.074.000 đồng.