(BĐT) - Trong ngày 24/7/2018, trên phạm vi cả nước có 559 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư y tế tiêu hao dùng cho thính giác năm 2018, với giá gói thầu hơn 49,566 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư y tế tiêu hao dùng cho thính giác năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 49.566.177.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nâng cấp bồn T4 và T5 - Tổng kho xăng dầu Phước Khánh, với giá gói thầu hơn 42,553 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp bồn T4 và T5 - Tổng kho xăng dầu Phước Khánh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 49.606.002.067 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phần đường giao thông (trừ phần điện chiếu sáng) đoạn Km0+900 đến Km3+041, với giá gói thầu 41,381 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường gom cầu Giẽ - Phú Yên - Vân Từ (tuyến phía Tây đường sắt), huyện Phú Xuyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 261.820.000.000 đồng.

Cục Quân y/Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Mua sắm trang bị X-quang, với giá gói thầu 46,720 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị quân y đợt 2 năm 2018 bằng ngân sách nhà nước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 114.877.500.000 đồng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera, với giá gói thầu hơn 46,343 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư bổ sung hệ thống camera cho các cảng hàng không trực thuộc ACV. Tổng mức đầu tư của Dự án là 46.343.718.000 đồng.

Công ty CP Tư vấn đầu tư Nam Sài Gòn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018 của Bệnh viện Quân y 7A/Cục Hậu cần Quân khu 7, với giá gói thầu hơn 34,801 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018 của Bệnh viện Quân y 7A/Cục Hậu cần Quân khu 7. Tổng mức đầu tư của Dự án là 35 tỷ đồng.