(BĐT) - Trong ngày 24/6/2019, trên phạm vi cả nước có 672 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2019.

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 (thiết bị) Đầu tư mới các cụm thiết bị trong dây chuyền chế biến sợi thuốc lá, với giá gói thầu hơn 36,637 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 41.220.991.582 đồng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm quân trang cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2019, với giá gói thầu 13.636.555.000 đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 13.636.555.000 đồng.

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Toàn bộ phần xây dựng và bảo hiểm công trình, với giá gói thầu hơn 171,4 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 284 đoạn từ Lãng Ngâm - thị trấn Thứa, huyện Gia Bình - Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn I: từ Km2+700 đến Km10+350). Tổng mức đầu tư của Dự án là 313.632.075.000 đồng.

Cục Công nghệ thông tin  thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm dịch vụ nâng cấp băng thông mạng WAN kết nối 63 NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đến Trung tâm Dữ liệu của NHNN trong thời gian 3 năm, với giá gói thầu hơn 28,235 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 28.235.727.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng tuyến đường số 5, số 7 và số 4 (đoạn từ Km0+000 đến Km0+837), ký hiệu XL03, với giá gói thầu 17.848.634.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng các tuyến đường số 2, số 3, số 4, số 5 và số 7 Khu công nghiệp Đồng Xoài I. Tổng mức đầu tư của Dự án là 79.972.435.715 đồng.