(BĐT) - Trong ngày 23/8/2021, trên phạm vi cả nước có 710 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2021.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch Covid-19 gồm 97 danh mục, chia thành 30 phần độc lập của Bệnh viện Bạch Mai năm 2021, với giá gói thầu 92.965.686.230 đồng.

Công ty CP Than Cao Sơn - TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 - TB 2021 Cung cấp 10 xe ô tô tải tự đổ khung cứng vận chuyển đất đá, tải trọng 90 ÷ 100 tấn, với giá gói thầu hơn 199,156 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 - Công ty CP Than Cao Sơn - TKV. Tổng mức đầu tư của Dự án là 294.526.030.000 đồng.

Tổng công ty Truyền thông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hệ thống hồ dữ liệu (Data Lake), với giá gói thầu 92.093.565.943 đồng.

UBND huyện Trà Cú (Trà Vinh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 16 Thi công xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Trà Cú (giai đoạn 2021 - 2025), với giá gói thầu hơn 82,719 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Trà Cú (giai đoạn 2021 - 2025). Tổng mức đầu tư của Dự án là 90 tỷ đồng.

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4 Vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro, với giá gói thầu hơn 270,017 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đấu thầu tập trung cấp địa phương mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro phục vụ nhu cầu phòng bệnh, khám bệnh và chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 158,020 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường từ Khu công nghiệp Tam Dương I (ĐT.310) đến Khu công nghiệp Tam Dương II (đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh). Tổng mức đầu tư của Dự án là 269.965.000.000 đồng.