(BĐT) - Trong ngày 23/4/2020, trên phạm vi cả nước có 663 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý IV/2020.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 74,695 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Đông Thạnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 103.118.799.000 đồng.

Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vỏ bao xi măng PK và KPK, với giá gói thầu hơn 308,911 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thuốc generic. Tổng số thuốc: 219 mặt hàng, trong đó, nhóm 1: 69, nhóm 2: 40, nhóm 3: 7, nhóm 4: 79, nhóm 5: 24, với giá gói thầu hơn 61,059 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Mua sắm, vận chuyển và lắp đặt MBA 110kV, với giá gói thầu hơn 35,812 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Mỹ Xá. Tổng mức đầu tư của Dự án là 47.831.462.694 đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua sắm thùng chứa rác thải rắn sinh hoạt và xe gom rác tại các địa bàn: TP. Bắc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài và Quế Võ, với giá gói thầu hơn 23,968 tỷ đồng.