(BĐT) - Trong các ngày 23, 24 và 25/10/2020, trên phạm vi cả nước có 972 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020 và quý I/2021.

Tổng công ty CP Công trình Viettel sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 54-ĐTRR/VCC/2020 Mua sắm Inverter hòa lưới và phụ kiện triển khai hệ thống pin mặt trời áp mái năm 2020 giai đoạn 2, với giá gói thầu hơn 22,562 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư hệ thống pin mặt trời áp mái năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 281.690.651.480 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 103,698 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Quang Trung tại địa điểm 39 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 130.769.394.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 05 Cung cấp máy biến áp, với giá gói thầu hơn 38,068 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới Trạm biến áp 110kV Đại Kim (Kim Giang) và nhánh rẽ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 231.891.828.168 đồng.

UBND quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp - Cảnh quan hồ điều tiết tại khu C phường Hòa Xuân, với giá gói thầu hơn 33,154 tỷ đồng.

Công ty CP Sở hữu trí tuệ DVL Miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị 5G phase 2, với giá gói thầu là 66 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 99 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Phá dỡ và thi công toàn bộ phần xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 28,181 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Đa Tốn, huyện Gia Lâm.