(BĐT) - Trong các ngày 23, 24 và 25/8/2019, trên phạm vi cả nước có 795 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01 Xây dựng và thiết bị, với giá gói thầu hơn 162,716 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 177.619.016.000 đồng.

Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu CPC-ĐH.LB-PC Cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng và thí nghiệm công trình nâng tiết diện đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo, với giá gói thầu hơn 120,949 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng tiết diện đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo. Tổng mức đầu tư của Dự án là 154.194.333.000 đồng.

Ban Quản lý dự án thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 (Xây dựng) Đường giao thông, hệ thống thoát nước và cầu Suối Chồn, nội dung cụ thể theo Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND Tỉnh, với giá gói thầu hơn 66,267 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Suối Chồn - Bàu Cối, thị xã Long Khánh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 136.687.806.328 đồng.

Cục Trang bị và Kho vận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xe bán tải chuyên dùng chở quân và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ loại 2 cầu chủ động (4x4), với giá gói thầu hơn 52 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư của Dự án là 52,36 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Xây lắp các hạng mục: đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa + thoát nước thải, hố ga kỹ thuật, tái lập hàng rào nhà dân, với giá gói thầu hơn 92,474 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng đường từ đá Ông Địa đến khu du lịch Hoàng Ngọc, thành phố Phan Thiết. Tổng mức đầu tư của Dự án là 169.697.288.309 đồng.