(BĐT) - Trong ngày 23/7/2018, trên phạm vi cả nước có 529 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế giai đoạn 2, với giá gói thầu là 211.374.108.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm Sản Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.440.604.358.000 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sữa sử dụng cho năm 2018 để thực hiện Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020, với giá gói thầu 63.020.925.000 đồng.

UBND huyện Thạch Thất (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 02 Thi công xây dựng, nén tĩnh cọc, hạng mục chung và dự phòng thuộc Dự án Trường Trung học cơ sở Lại Thượng, với giá gói thầu là 30.869.644.000 đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã nông nghiệp Công Bằng Thuận An, huyện Đăk Mil, với giá gói thầu là 9.000.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông. Tổng mức đầu tư của Dự án là 260.687.500.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (tỉnh Tây Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp kênh Tây thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng. Cụ thể: Gói thầu XL1 Kênh và công trình trên kênh từ K21+791-K23+630, với giá gói thầu là 24.195.355.000 đồng; Gói thầu XL2 Kênh và công trình trên kênh từ K23+630-K25+530, với giá gói thầu là 23.712.238.000 đồng; Gói thầu XL3 Kênh và công trình trên kênh từ K25+530-K28+630, với giá gói thầu là 42.685.996.000 đồng; Gói thầu XL4 Kênh và công trình trên kênh từ K28+630-K30+730, với giá gói thầu là 29.163.670.000 đồng; Gói thầu XL5 Kênh và công trình trên kênh từ K34+930-K36+560, với giá gói thầu là 21.564.188.000 đồng.

Công ty CP Than Cao Sơn - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01-2018TN-3 Thuê ngoài bốc xúc và vận chuyển đất đá thải phục vụ sản xuất năm 2018 của Công ty CP Than Cao Sơn - Vinacomin, với giá gói thầu là 175.600.512.376 đồng.