(BĐT) - Trong ngày 23/5/2018, trên phạm vi cả nước có 626 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Sở Y tế TP. Cần Thơ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế năm 2018 phục vụ điều trị của các cơ sở y tế TP. Cần Thơ. Cụ thể: Gói thầu số 1 Thuốc generic sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/s-GMP tại cơ sở sản xuất thuộc nước tham gia ICH và Australia và thuốc sản xuất tại Việt Nam được cấp phép lưu hành, với giá gói thầu là 559.156.739.381 đồng; Gói thầu số 2 Thuốc generic sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/s-GMP nhưng không thuộc nước tham gia ICH và Australia, với giá gói thầu là 317.394.003.829 đồng; Gói thầu số 3 Thuốc generic sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn WHO-GMP được Bộ Y tế Việt Nam cấp giấy chứng nhận, với giá gói thầu là 451.838.713.415 đồng; Gói thầu số 4 Thuốc có chứng minh tương đương sinh học, với giá gói thầu là 53.582.024.695 đồng; Gói thầu số 5 Thuốc generic không đáp ứng tiêu chí của các gói 1,2,3 4, với giá gói thầu là 129.455.466.805 đồng; Gói thầu số 6 Thuốc biệt dược gốc, thuốc có tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc thuộc danh mục do Bộ Y tế công bố, với giá gói thầu là 298.394.200.285 đồng; Gói thầu số 8 Thuốc cổ truyền, dược liệu được sản xuất tại dây chuyền sản xuất chưa được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn WHO-GMP, với giá gói thầu là 6.792.120.200 đồng; Gói thầu số 9 Vị thuốc cổ truyền được chế biến bởi cơ sở đủ điều kiện chế biến dược liệu, được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý y, dược cổ truyền, với giá gói thầu là 15.982.745.300 đồng; Gói 10 Vị thuốc cổ truyền được chế biến bởi cơ sở chưa đủ điều kiện chế biến dược liệu, với giá gói thầu là 15.750.333.000 đồng; Gói thầu số 11 Hóa chất theo mặt hàng, với giá gói thầu là 68.251.006.503 đồng; Gói thầu số 12 Hóa chất theo nhóm, với giá gói thầu là 552.154.483.879 đồng; Gói thầu số 13 Vật tư theo mặt hàng, với giá gói thầu là 524.237.614.782 đồng; Gói thầu số 14 Vật tư y tế theo nhóm với giá gói thầu là 40.131.822.786 đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, mua sắm, lắp đặt và đào tạo trạm quan trắc môi trường, xe kiểm chuẩn, hạng mục công nghệ thông tin, hạng mục chung thuộc Dự án Nâng cao năng lực quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với giá gói thầu là 90.226.000.000 đồng.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 6 (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể: Gói thầu Kênh và công trình trên kênh (CTTK) B1 với giá gói thầu là 23.217.398.000 đồng; Gói thầu Kênh và CTTK B3 với giá gói thầu là 45.614.354.000 đồng; Gói thầu Kênh và CTTK S22B với giá gói thầu là 32.605.694.000 đồng.

Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp tuyến đường D1, với giá gói thầu là 23.168.432.513 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 332.485.755.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu là 110.416.367.628 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 150.497.072.000 đồng.