(BĐT) - Trong ngày 23/4/2019, trên phạm vi cả nước có 665 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2019.

Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị + hệ thống thiết bị điều hòa không khí, với giá gói thầu là 103.678.625.184 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Văn phòng - Thương mại dịch vụ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 235.299.847.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng phần công trình Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, với giá gói thầu là 42.800.140.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung. Tổng mức đầu tư của Dự án là 211.611.000.000 đồng.

Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thuốc generic; Gói thầu số 02 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu lần lượt là 171.661.783.610 đồng và 47.669.490.160 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc năm 2019 tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế. Tổng mức đầu tư của Dự án là 228.965.801.270 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Bảo hiểm Xã hội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp nhà làm việc, điện, chống sét, nước và các hạng mục phụ trợ, phòng cháy chữa cháy; thang máy, với giá gói thầu là 455.363.643.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 680.000.000.000 đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Xây dựng kè tạo bãi trồng rừng ngập mặn ven biển Tây. Cụ thể: Gói thầu số 37 Thi công công trình Kè đoạn từ Bắc Hương Mai +1500 đến kênh Xáng tuyến 4 (2.000m), với giá gói thầu là 39.900.052.000 đồng; Gói thầu số 38 Thi công công trình kè đoạn từ kênh Xáng tuyến 4 đến Móng Chim (2.000m), với giá gói thầu là 39.900.052.000 đồng; Gói thầu số 39 Thi công công trình kè đoạn từ Móng Chim đến Năm Quay (2.000m), với giá gói thầu là 39.900.052.000 đồng; Gói thầu số 40 Thi công công trình kè đoạn từ Năm Quay đến Tiểu Dừa (2.139m), với giá gói thầu là 42.673.106.000 đồng; Gói thầu số 41 Thi công công trình Kè đoạn phía bờ Bắc khu vực vàm cống T29 dài 561m (tiếp giáp với đoạn kè 800m), với giá gói thầu là 11.191.964.000 đồng; Gói thầu số 42 Thi công công trình kè đoạn phía bờ Nam khu vực Vàm Cống T29 (1.000m), với giá gói thầu là 19.950.026.000 đồng.