(BĐT) - Trong ngày 22/9/2020, trên phạm vi cả nước có 701 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2020.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Cung cấp và lắp đặt máy biến áp, vật tư thiết bị phần trạm biến áp, với giá gói thầu hơn 87,118 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới trạm biến áp 110kV CNC 2 và nhánh rẽ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 154.864.996.889 đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 17/2020/Mobile Nâng cấp mạng vô tuyến 4G của Ericsson, với giá gói thầu hơn 706,122 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư mở rộng mạng thông tin di động khu vực Miền Bắc năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.422.428.607.517 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Lô sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 34,455 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng khu đất đấu giá, đất tái định cư tại thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô. Tổng mức đầu tư của Dự án là 63.561.396.000 đồng.

UBND TP. Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 (xây dựng) Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Trãi, TP. Long Khánh, với giá gói thầu hơn 43,658 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 55.942.967.442 đồng.

Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung cấp vắc xin tiêm phòng dịch vụ, với giá gói thầu hơn 44,795 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp vắc xin tiêm phòng dịch vụ bằng nguồn sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2020 - 2021 của Trường Đại học Y Hà Nội (Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng).