(BĐT) - Trong ngày 22/6/2020, trên phạm vi cả nước có 624 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2020.

Bệnh viện E (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp hóa chất và vật tư tiêu hao năm 2020, với giá gói thầu hơn 24,065 tỷ đồng.

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Cung cấp, lắp đặt các thiết bị điện, với giá gói thầu hơn 21,983 tỷ đồng.

UBND huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Toàn phần xây lắp và chi phí hạng mục chung, với giá gói thầu hơn 31,326 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Chiềng, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp. Tổng mức đầu tư của Dự án là 47.507.000.000 đồng.

UBND huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 12,244 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Phòng khám đa khoa khu vực Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.979.184.000 đồng.

Công ty CP Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng trùng tu mặt đường và hệ thống cống thoát nước ngang (không bao gồm chi phí thí nghiệm vật liệu), với giá gói thầu hơn 44,966 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ Km62+700 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến Km95+000 (thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước). Tổng mức đầu tư của Dự án là 72.196.395.086 đồng.

Ban Quản lý dự án xây dựng TP. Bắc Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Suối Hoa, với giá gói thầu hơn 20,980 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Mầm non Suối Hoa, TP. Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 24.964.588.000 đồng.