(BĐT) - Trong ngày 22/6/2021, trên phạm vi cả nước có 871 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2021.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Sửa chữa hư hỏng, gia cường các cầu tuyến Đường tỉnh 965B, 965C và đảm bảo giao thông, với giá gói thầu là 10.447.108.337 đồng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Tây Sài Gòn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt công trình, với giá gói thầu là 11.142.601.444 đồng.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng mới 31 phòng chức năng, 1 phòng học và các hạng mục phụ (bao gồm dự phòng phát sinh công việc 10%), với giá gói thầu hơn 30,26 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Trung học cơ sở An Phong. Tổng mức đầu tư của Dự án là 37.654.313.000 đồng.

UBND huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 12,424 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng 3 cầu trên Đường huyện 15 huyện Gò Công Tây. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.665.727.208 đồng.

Cục Cứu hộ Cứu nạn/Bộ Tổng tham mưu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Mua sắm 6 xe chữa cháy hỗn hợp đa năng, với giá gói thầu là 51,063 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 114.593.766.000 đồng.