(BĐT) - Trong ngày 23/4/2020, trên phạm vi cả nước có 660 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2020.

Sở Y tế tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2020, với giá gói thầu là 22.969.000.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu SPC-KfW3-W-ĐT1 Xây lắp đường dây và trạm biến áp phân phối các huyện Cao Lãnh, Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, TP. Cao Lãnh và TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp thuộc Tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm thị xã, thành phố, tỉnh Đồng Tháp, Dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ khu vực miền Nam vay vốn ODA của Chính phủ Đức (Dự án thành phần 3 - giai đoạn 1)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng đoạn Km 24+532 - Km 34+00; Gói thầu số 02 Thi công xây dựng đoạn Km 34+00 - Km43+100, với giá gói thầu lần lượt là 46.774.267.000 đồng và 46.774.267.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông liên huyện Ea Hleo - Ea Súp. Hạng mục xây dựng đoạn Km 24+532 - Km 43+100. Tổng mức đầu tư của Dự án là 245.343.000.000 đồng.

UBND huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu là 52.142.164.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp, kéo dài tuyến đường Trần Phú nối với đường vành đai thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 162.293.007.000 đồng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị cho công trình (bao gồm hạng mục chung, không gồm dự phòng), với giá gói thầu là 51.925.247.065 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà làm việc kiêm kho Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Sơn La. Tổng mức đầu tư của Dự án là 78.069.552.000 đồng.