(BĐT) - Trong các ngày 22, 23 và 24/5/2020, trên phạm vi cả nước có 808 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2020 và quý I/2021.

Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 31,762 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Chỉnh trang tuyến phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 35.660.768.000 đồng.

UBND huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng cầu Long Tân - Tân Hưng kết nối 2 huyện Phú Riềng và Hớn Quản, với giá gói thầu hơn 83,078 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng cầu Long Tân - Tân Hưng kết nối 2 huyện Phú Riềng và Hớn Quản. Tổng mức đầu tư của Dự án là 100 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Tư vấn lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập các nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch Tỉnh, với giá gói thầu hơn 40,352 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổng mức đầu tư của Dự án là 48.872.694.000 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sữa sử dụng cho năm 2020 để thực hiện Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020, với giá gói thầu hơn 32,182 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03XL Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 91,004 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đắk Nông. Tổng mức đầu tư của Dự án là 100 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 100,111 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới Trường Mầm non Sơn Ca. Tổng mức đầu tư của Dự án là 122,393 tỷ đồng.