(BĐT) - Trong ngày 22/2/2021, trên phạm vi cả nước có 413 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2021.

Học viện Tài chính sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng; cung cấp và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 185,899 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Học viện Tài chính - đầu tư xây dựng khối giảng đường C và D. Tổng mức đầu tư của Dự án là 200 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và thiết bị, với giá gói thầu hơn 87,316 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học An Lạc, quận Bình Tân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 104.221.340.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao Đạ Huoai, với giá gói thầu là 45,213 tỷ đồng.

Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Hóa chất và vật tư dùng trong xét nghiệm sinh hóa, với giá gói thầu hơn 43,621 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp hóa chất và vật tư dùng trong xét nghiệm sinh hóa và vi sinh năm 2021 cho Bệnh viện Thanh Nhàn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 50.546.224.335 đồng.

UBND thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình xây dựng), với giá gói thầu hơn 41,577 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu xen cư thôn 5, xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 64.210.788.000 đồng.