(BĐT) - Trong ngày 22/12/2021, trên phạm vi cả nước có 668 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2022, quý II/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình đầu tư xây dựng đường nối khu dân cư số 4 thị trấn Vương đến Đường tỉnh 376, với giá gói thầu hơn 15,449 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường nối khu dân cư số 4 thị trấn Vương đến Đường tỉnh 376..

Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua than cám 4a.1 phục vụ sản xuất năm 2022, với giá gói thầu là 273 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Cung cấp và xây dựng lắp đặt vật tư thiết bị toàn trạm, bao gồm tính toán chỉnh định rơle, lập phương thức đóng điện, vận hành và xử lý sự cố, hệ thống camera giám sát, phòng cháy chữa cháy, với giá gói thầu hơn 47,053 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm 110kV Bảo Lộc 2 và đường dây đấu nối, tỉnh Lâm Đồng.

UBND phường Nam Viêm (TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng, với giá gói thầu hơn 6,686 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường THCS phường Nam Viêm thành phố Phúc Yên; hạng mục: nhà rèn luyện thể chất.

Ban Quản lý dịch vụ công ích huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hoà) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; Gói thầu Duy trì cây xanh đô thị và Gói thầu Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, với giá gói thầu lần lượt hơn 103,617 tỷ đồng, hơn 14,1 tỷ đồng và hơn 16,694 tỷ đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự toán Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Diên Khánh.