(BĐT) - Trong ngày 22/4/2019, trên phạm vi cả nước có 725 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2019.

Ban Quản lý dự án huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 30,516 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đường tỉnh 298 với Đường tỉnh 298B, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (đoạn từ xã Hoàng Ninh đi xã Quảng Minh). Tổng mức đầu tư của Dự án là 54.435.994.000 đồng.

Công ty CP Vicem Vật tư Vận tải Xi măng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ chế biến than năm 2019 tại khu vực Hải Phòng, với giá gói thầu hơn 32,966 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp dịch vụ chế biến than năm 2019 tại khu vực Hải Phòng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 32.966.700.000 đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu tập trung cho các ứng dụng ngoài core, với giá gói thầu hơn 43,073 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu tập trung cho các ứng dụng ngoài core. Tổng mức đầu tư của Dự án là 44.528.501.026 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 Cung cấp và lắp đặt thiết bị lọc nước uống cho các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, với giá gói thầu hơn 39,737 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống thiết bị lọc nước uống cho các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 41.846.457.277 đồng.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng hạ tầng ngoài nhà, bãi tập vật cản K91, với giá gói thầu hơn 24,831 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - giai đoạn I (2016 - 2020). Tổng mức đầu tư của Dự án là 188.212.000.000 đồng.