(BĐT) - Trong ngày 21/9/2020, trên phạm vi cả nước có 679 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2020.

UBND huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình, với giá gói thầu 115,256 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cầu Thanh Nam qua sông Lam, huyện Con Cuông.

Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư thay thế và chuyên gia phục vụ đại tu Tuabin máy phát Nhà máy Điện Vũng Áng 1 năm 2021, với giá gói thầu hơn 103,636 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Chi phí thực hiện công tác đại tu hệ thống Tuabin - Máy phát 01 tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2021.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Mua sắm các trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ thu nhận vân tay, với giá gói thầu là 119.407.759.200 đồng.

UBND huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01.XL Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu, với giá gói thầu hơn 36,254 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cầu Lộc Yên, huyện Hương Khê.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 Cung cấp, vận chuyển kháng điện 123 kV - 40 MVAr, với giá gói thầu hơn 57,705 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Giải pháp hạn chế điện áp cao tại Trạm biến áp 220 kV Lào Cai.