(BĐT) - Trong ngày 21/5/2020, trên phạm vi cả nước có 661 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2020.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Thi công xây dựng, với giá gói thầu là 51.405.427.160 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa định kỳ đường sắt Km58+000-Km63+800, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 55.911.430.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đăt thiết bị, với giá gói thầu là 55.489.584.150 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến. Tổng mức đầu tư của Dự án là 64,212 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng công trình, với giá gói thầu là 24.735.392.948 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp tuyến đường đê bao rạch Cầu Già (đoạn từ đường Đoàn Nguyễn Tuấn - An Phú Tây - Hưng Long) xã Tân Quý Tây. Tổng mức đầu tư của Dự án là 29,757 tỷ đồng.

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 66 Vận chuyển máy móc thiết bị sang Cuba, với giá gói thầu là 12 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hợp tác Việt Nam - Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba, giai đoạn 2019 - 2023. Tổng mức đầu tư của Dự án là 390.728.247.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Xây dựng mới và cải tạo đường dây 110kV Vĩnh Yên - Vĩnh Tường - Việt Trì. Cụ thể: Gói thầu số 05 Xây lắp đường dây 110kV từ 220kV Vĩnh Yên đến 220kV Vĩnh Tường, với giá gói thầu là 86.994.197.002 đồng; Gói thầu số 06 Xây lắp đường dây và các ngăn lộ 110kV, đoạn từ T32 (nhánh rẽ 220kV Vĩnh Tường) đến 110kV Việt Trì, với giá gói thầu là 112.592.777.365 đồng.