(BĐT) - Trong ngày 21/3/2019, trên phạm vi cả nước có 541 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II - III/2019.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Sở Y tế Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua thuốc generic cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2019 - 2020 và Gói thầu Mua thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền), thuốc dược liệu cho các cơ sơ y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2019 - 2020, với giá gói thầu lần lượt là 405.644.888.790 đồng và 142.186.967.658 đồng.

Ban Quản lý dự án Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp hạng mục giao thông - vỉa hè, thoát nước, với giá gói thầu là 87.440.355.415 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng vỉa hè đường Võ Thị Sáu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 120.393.846.864 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu là 68.225.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Kè Cái Chiên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 79.945.500.000 đồng.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp - Nạo vét, kiên cố hóa rạch Tầm Vu (đoạn 2 Cả Bốn), với giá gói thầu là 59.174.084.429 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nạo vét, kiên cố hóa rạch Tầm Vu (đoạn 2 Cả Bốn), Quận 12. Tổng mức đầu tư của Dự án là 72.432.328.215 đồng.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nâng cấp mở rộng đường ĐT.759B đoạn từ Trung tâm xã Thiện Hưng đi Trung tâm xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu là 57.110.525.000 đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 72.162.282.480 đồng.