(BĐT) - Trong ngày 21/3/2022, trên phạm vi cả nước có 649 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2022.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Thi công xây dựng cải tạo nâng cấp Quốc lộ 31 đoạn Km2+400 - Km18+080, Gói thầu số 11 Thi công xây dựng cải tạo nâng cấp Quốc lộ 31 đoạn Km18+080 - Km31 và Gói thầu số 12 Thi công xây dựng cải tạo nâng cấp Quốc lộ 31 đoạn Km31 - Km44+900, với giá gói thầu lần lượt 274.860.000.000 đồng, 201.870.000.000 đồng và 204.415.000.000 đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 31 đoạn Km2+400 - Km44+900, tỉnh Bắc Giang.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình Đường huyện 95, với giá gói thầu hơn 46,794 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường huyện 95.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Thi công xây dựng toàn bộ công trình, với giá gói thầu hơn 40,392 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường huyện 72 (Sơn Nham - Sơn Kỳ).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình Tiểu dự án Đường mòn Bàu Tà On thuộc Dự án Đường ra cửa khẩu Biên Mậu, với giá gói thầu hơn 63,085 tỷ đồng.

Viện Hóa sinh biển sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị, với giá gói thầu hơn 59,447 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Phòng thí nghiệm chuyên sâu nghiên cứu cấu trúc, hoạt tính sinh học của protein, peptit và nghiên cứu sinh tổng hợp các hợp chất thiên nhiên từ sinh vật biển.

Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 02 Xây dựng các trục đường (bao gồm cấp, thoát nước, phòng cháy chữa cháy) thuộc trục dọc 1, trục ngang 1, trục ngang 4 và hệ thống cấp điện của toàn dự án (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông và chi phí dự phòng), với giá gói thầu hơn 56,652 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Hòn La. Tổng mức đầu tư của Dự án là 120 tỷ đồng.