(BĐT) - Trong các ngày 21, 22 và 23/2/2020, trên phạm vi cả nước có 745 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đường kết nối các khu công nghiệp phía Tây Nam TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu hơn 177,557 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 220 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 07 Cung cấp toàn bộ vật tư thiết bị và thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 93,003 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Chơn Thành (4 mạch). Tổng mức đầu tư của Dự án là 115.004.645.000 đồng.

Công ty CP Nước môi trường Bình Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu BDGD-01 Mua sắm vật tư ống gang cho tuyến ống nước sạch D >1000mm và Gói thầu BDGD-02 Mua sắm vật tư ống gang cho tuyến ống nước sạch D <=1.000mm, với giá gói thầu lần lượt  là 151.196.965.200 đồng và 222.479.882.880 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cấp nước Nam Thủ Dầu Một mở rộng, công suất 45.000 m3/ngày đêm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.091.832.000.000 đồng.

Phòng Quản lý đô thị TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn TP. Lào Cai quý II, III, IV năm 2020 thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu hơn 66,611 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là gần 67,4 tỷ đồng.

Viện Sốt rét ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 125 danh mục hóa chất xét nghiệm (gồm 15 phần), với giá gói thầu hơn 58,795 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao từ nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế của Viện Sốt rét ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 62.288.492.974 đồng.